De manege

De rijvereniging Hasselt is in het gelukkige bezit van een eigen accommodatie. Onze manege bevindt zich aan de Zwartsluizerweg 5 te Hasselt.  Naast een binnenbak van 60 bij 20 meter hebben we de beschikking over een buitenbak van 50 bij 25 meter.  Zowel de binnenbak als de buitenbak is voorzien van een nieuwe bodem, bestaande uit een mix van zand en vlokken. We hebben daarnaast de beschikking over een crossveldje met natuurlijke hindernissen, waaronder een pianobar en een waterpartij. De bodem van dit omheinde crossveldje bestaat uit zand met her en der gras. Ook is er een longeerpaddock. Voor de stalhouders is er een paddock en een klein stukje wei beschikbaar per stal. Ook kunnen onze stalhouders gebruik maken van de wasplaats. Het is op onze accommodatie mogelijk voor stalhouders om een trailer te parkeren achter een gesloten hek. Op diverse plaatsen in en om de accommodatie zijn “zitjes” gerealiseerd voor toeschouwers. 
Het parkeerterrein is volledig geasfalteerd en is ook bij slecht weer goed berijdbaar.
Boven de rijbak bevindt zich een kantine welke tijdens de concoursen die de vereniging organiseert de gehele dag open is. Voor dagelijks gebruik hebben we een kleine kantine op de begane grond. Voor alle informatie graag mailen naar: rijvereniginghasselt@kpnmail.nl

Bestuur

De rijvereniging Hasselt wordt bestuurd door:

Simone Kampstra, Voorzitter (06-25465852)

Isabel Benne, Penningmeester (06-28145123)

Antoinet van de Velde, Secretaris (06-34862624)

Naomi vd Vegt, Algemeen bestuurslid, contact lessen (06-39085882)

Hilco Cleveringa, Algemeen bestuurslid, onderhoudscommissie  (0615657580)

Commissies

Naast het bestuur zijn er een aantal commissies binnen de vereniging waaronder:

Wedstrijdsecretariaat

De organisatie van de concoursen welke worden gehouden onder de vlag van de KNHS behoort tot de verantwoordelijkheid van deze commissie. Ook de bixie wedstrijden vallen hieronder. Het wedstrijdsecretariaat wordt gevormd door Simone Kampstra ( wedstrijdsecretaris), Antoinet van de Velde.

Wedstrijdsport gerelateerde zaken

Hieronder vallen crosslessen, oefendressuur, oefenspringen, voltigeinstuif en menlessen. Deze commissie wordt geleid door Simone Kampstra.
Info via www.wedstrijdplatform.nl

Onderhoudscommissie

Leden: Simone Kampstra & Hilco Cleveringa
Het hebben van een eigen accommodatie is niet alleen een bron van vreugde maar soms ook van zorg.   De onderhoudscommissie heeft de laatste jaren van zich laten horen door de inspanningen om het asbesthoudende dak te vervangen, de vernieuwing van de voor en zijgevel ,de nieuwe bakbodem , vervanging achtergevel, aanleg buitenbak. De volgende klus is de aanleg van nieuwe paddocks en omheiningen en de aanleg van de crossbaan die nog wordt uitgebreid.  Binnen deze commissie zijn nog wel een paar extra handen gewenst, dus kun je klussen, meld je dan aan….

Lescommissie

Deze commissie houdt zich bezig met alles wat met de indeling van de lessen te maken heeft.  De commissie wordt gevormd door Simone Kampstra & Naomi van der Vegt.

Kantinecommissie

Om een kantine te mogen exploiteren is het noodzakelijk dat tenminste twee leden in het bezit zijn van de noodzakelijke papieren. Op dit moment is Isabel Benne de enige binnen de vereniging die deze papieren in het bezit heeft. Zij zal tijdens concoursen of andere evenementen aanwezig zijn in de kantine. Binnenkort zal er nog iemand zijn met de juiste papieren.

Activiteitencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van ponykampen, spelletjesdagen, knutselmiddagen, en diverse andere onderlinge activiteiten waaronder BBQ , Gourmetavond, Showavond. In wisselende samenstelling nemen vele leden deel aan deze commissie en regelt een ieder die dingen waar zijn of haar interesse ligt.

Overig

Wedstrijduitslagen, onder het 'nieuws' op de website worden de wedstrijduitslagen bekend gemaakt.

Ideeënbus, er is een ideeënbus in de manage. Een ieder kan zijn of haar idee hierin deponeren, het bestuur of de betreffende commissie zal bekijken of het idee uitvoerbaar is en er zal een terugkoppeling plaatsvinden naar de inbrenger.

Klusdagen, een aantal keer per jaar organiseert het bestuur 'klusdagen'. Alle leden worden geacht om een steentje bij te dragen op deze dagen, de dagen worden ook vaak ervaren als een 'gezellig' samenzijn, afsluitend met een hapje en een drankje. Normering klusdagen

Vergaderingen, een aantal keer per jaar worden vergaderingen gehouden voor de leden, waarin ook het jaarverslag wordt besproken en overige lopende zaken.