Stalling en faciliteiten

De rijvereniging heeft binnen de manege Hasselt 20 stallen tot haar beschikking. Een vijftal hiervan worden door de vereniging zelf gebruikt voor de huisvesting van onze  manegepony’s, de overige 15 worden verhuurd aan particulieren.
De vereniging draagt er zorg voor dat de stallen goed beheerd worden door de huurders. De afmetingen van de 15 oudere  stallen zijn 3 x 3 mtr. Die van de 5 nieuwe stallen 3 bij 3,5 meter, en alle stallen zijn voorzien van leidingwater dat ‘s winters zodanig wordt verwarmd dat het niet bevriest.

Wij eisen van onze stalhouders dat zij de nieuwste inzichten omtrent het bestrijden van wormbesmettingen en het vaccineren opvolgen. De huurprijs van een box is inclusief een zadelkast en hooikist. De huurder van een stal heeft de mogelijkheid zijn of haar paard of pony buiten te zetten in een door het bestuur aangewezen paddock en/of weilandje. Dit gaat in overleg met de andere stalhouders en er zijn regels aan verbonden. Hooi en bodembedekking wordt door de vereniging ingekocht, en de stalhouders kunnen deze produkten afnemen. Het is geen verplichting deel te nemen aan dit arrangement. De huurders zijn verplicht de richtlijnen na te leven welke door de vereniging zijn opgesteld. De afvoer van de mest wordt verzorgd door de vereniging. Stalhouders zijn verplicht deel te nemen aan het wekelijkse voerschema.

Wilt u in aanmerking komen voor de huur van een box dan kunt u zich aanmelden via, onze contactpersoon Isabel Benne, (penningmeester): rijvereniginghasselt@kpnmail.nl ovv: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email.